Senior Hurling League


Senior Hurling League - Group C
Round 1
Portumna

Portumna

V

Ardrahan

Killimordaly

Killimordaly

V

Kilnadeema-Leitrim

Tynagh

Tynagh/Abbey-Duniry

V

Pádraig Pearses

Round 2
Ardrahan

Ardrahan

V

Tynagh/Abbey-Duniry

Ballymacward

Pádraig Pearses

V

Killimordaly

Kilnadeema

Kilnadeema-Leitrim

V

Portumna

Round 3
Killimordaly

Killimordaly

V

Tynagh/Abbey-Duniry

Ballymacward

Pádraig Pearses

V

Portumna

Kilnadeema

Kilnadeema-Leitrim

V

Ardrahan

Round 4
Ardrahan

Ardrahan

V

Pádraig Pearses

Portumna

Portumna

V

Killimordaly

Tynagh

Tynagh/Abbey-Duniry

V

Kilnadeema-Leitrim

Round 5
Ballymacward

Pádraig Pearses

V

Kilnadeema-Leitrim

Killimordaly

Killimordaly

V

Ardrahan

Tynagh

Tynagh/Abbey-Duniry

V

Portumna

No comments: